Textservice

Felfria texter är vårt jobb!

Det skrivna ordet är ett enastående uttryckssätt, både i tryckt form och på internet. Ett felstavat eller felaktigt använt ord kan skapa förvirring och problem, men ett flytande språk når och motiverar människor.
På CE är en av våra specialiteter att förbättra den skrivna kommunikationen. Vi kan höja textkvaliteten flera steg åt våra kunder, oavsett om det görs genom expertkorrekturläsning, redigering, omskrivning eller djupgående språkgranskning.

KORREKTUR

Vår mest elementära tjänst. Vi korrigerar stavning, interpunktion och grammatik.

GRANSKNING

Vi tar ett steg från korrekturläsningen och rättar problem med ordval, syntax och stil.

REDIGERING

Vår mest djupgående typ av korrekturläsning där vi också kastar om meningar och stycken i texten.

OMSKRIVNING

Genomgripande analyser av alla typer av text med hänsyn till läsare, målgrupp och kunder.

TEXTANALYS

Genomgripande analyser av alla typer av text med hänsyn till läsare, målgrupp och kunder.

Övriga texttjänster

När man har text låst som bilder i pdf-filer eller andra bildformat använder vi scannrar som tolkar texten och konverterar den till redigerbar text.

 

CE erbjuder olika typer av OCR-scanning (Optisk teckenigenkänning). Alla tjänster utförs med branschledande, högupplösta scannrar och toppmoderna program. Viktigast av allt är att texterna som produceras på detta sätt överensstämmer till 99,99 % med originalet för dokument i gott skick. Dokumenten kan kräva visst efterarbete.

Med hjälp av bra sammanställda ordlistor bestående av godkända termer och översättningar får man konsekventare texter.

 

Ofta kan man använda mer än en term för att översätta ett ord, och i många branscher eller företag har man en speciell jargong. Vi arbetar med kunder som har stora eller regelbundet återkommande översättningar och måste sammanställa ordlistor bestående av frekvent använda och andra viktiga termer. Vi kan sammanställa en ordlista baserad på tidigare översättningar, material som skall översättas eller en kombination av dessa och andra metoder. Ordlistorna granskas och godkänns alltid av kunden innan de anses vara slutgiltiga. Ordlistan är ett ovärderligt verktyg för översättare och redigerare, samt för kunden själv.

Ibland får företag stora mängder material på olika språk. Ofta är det förknippat med stor tidspress, man måste förstå informationen i dokumenten på kort tid. Men på grund av budgetfaktorer och den stora tidspressen är det inte praktiskt att låta utföra en traditionell översättning. I dessa fall gör vi en sammanfattning av de viktigaste punkterna i dokumenten. Denna process gör det möjligt för kunden att sålla igenom stora mängder material på kort tid utan att förlora tid och budgetresurser.

 

Förlora inte tid på att gå igenom oändligt långa dokument. Låt oss sammanfatta de viktigaste avsnitten.

Vad är transkribering? I sin enklaste form innebär transkribering att man har data i ett format (papper, audio, video eller annat elektroniskt format) och överför det till ett annat, vanligtvis mer hanterbart elektroniskt format. Medicinska och juridiska avskrivningar är två av de populäraste typerna.

 

Vi utför avskrivningar från alla typer av kassettband, cd-skivor, dvd-skivor, inspelningar, scannade dokument, bilder och övrig media till skrivna textdokument – och vi gör det på de flesta språk.

error: Innehållet är skyddat!