Tagalog

Welcome sa CE Sweden

Tinutulungan namin ang mga kliyente mula sa ibang bansa na makaagapay sa kalakaran ng negosyo sa Sweden. Naglalaan ng oras ang aming mga consultant para maunawaan nang lubos ang inyong kumpanya, ang inyong mga teknolohiya, at ang mga layunin ng inyong kumpanya. Ang mga solusyong iaalok namin ay palaging ibabagay sa mga natatangi ninyong pangangailangan.
Makipag-partner sa amin. Handa kaming gabayan kayo mula umpisa hanggang katapusan.

1 Binansagan kamakailan ng Forbes ang Sweden bilang ang pinakamagandang bansa sa mundo para sa pagnenegosyo – isang napakainam na lugar para sa mga mamumuhunan

2 Ang Sweden ay may nominal na per capita GDP na $56,956 at taglay nito ang pinakamataas na pamantayan ng pamumuhay saanman sa mundo

3 Taglay nito ang pinakamakabagong digital economy sa Europe at ang pinakamakabagong cashless society sa rehiyon

4 Iniranggo ng Global Competitiveness Index ang Sweden bilang pinakakumpetitibong ekonomiya sa mundo

5 Itinuturing ang Sweden bilang pinakamakabagong bansa sa EU, dahil narito ang pinakamataas na bilang ng patent per capita

6 Kumpara sa iba pang bansa sa mundo, nasa pinakamagandang posisyon ang Sweden para makamit ang mga Sustainable Development Goal ng UN

PAGKONSULTA

MGA PAGSUSURI SA MERKADO

PANANALIKSIK

VIRTUAL NA OPISINA

PAGSASALIN

0
TAON SA NEGOSYO
0
KAAKIBAT SA NEGOSYO
0
MAHUHUSAY NA KLIYENTE
0 %
GARANTIYA SA KASIYAHAN
Mga Custom na Solusyon
Magkakaiba ang bawat kliyente - Magkakaiba ang bawat proyekto - Kaya palagi kaming nagsisikap na makapaghatid ng mga custom na solusyong idinisenyo para bumagay sa inyong mga partikular na pangangailangan at layunin
Lokal na Kaalaman
Ang aming malalapit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, institusyon, at kumpanya ng Sweden ay nagbibigay-daan sa aming lutasin ang inyong mga problema nang mabilis at madali
Pakinabangan ang Aming Husay
Hayaan ninyo kaming ibigay sa inyo ang suportang kailangan ninyo para magtagumpay - Ang mga kaalamang napulot namin sa paglipas ng mga taon ay ang susi ng inyong tagumpay sa Sweden
Mga Panukat at Kaalaman
Ang lahat ng estratehiya at pagkilos na imumungkahi namin ay may malilinaw na hakbang para masukat ang epekto ng mga ito sa inyong mga layunin sa negosyo at marketing
Husay sa Serbisyo
Ang aming mga resulta ay direktang nauugnay sa kalidad ng mga serbisyong inihahatid namin, at sa inyong magiging tagumpay - Narito kami para tulungan ka sa bawat hakbang

Pinakabagong balita

Loading RSS Feed
Tuklasin natin ang mga posibilidad!

Makipag-ugnayan sa amin para alamin pa ang tungkol dito

error: Innehållet är skyddat!