Vitryska

Översättning till vitryska

Vitryska är ett östslaviskt språk som talas främst i Vitryssland. Totalt har det 3 312 610 talare. Språket är östslaviskt liksom ryskan och ukrainskan. Vitryskans historia kan spåras tillbaka till storfurstendömet Litauen på 1100-talet, då en föregångare till vitryskan, kanslirutenska, användes som officiellt språk av statsmakten.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från vitryska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till vitryska

Uladzimir Navitski

Andrej Matskevich

Mikalaj Ramanchuk

Tatsiana Yakavenka

Hanna Lukashenka

Alena Malashonka

Östslaviskt språk som (2007) talas som modersmål av totalt ca 7,6 miljoner, varav 7,2 miljoner i Vitryssland, 299 000 i Ryska federationen, 53 000 i Ukraina, 50 000 i Polen, 29 000 i Litauen, 18 000 i Lettland, 11 000 i Kazakstan och 11 000 i Uzbekistan. Språket kan indelas i två dialektgrupper, den nordöstra och den sydvästra. Det moderna riksspråket baseras på centrala dialekter i Minskregionen.

 

En rad fonologiska drag är desamma som i de två andra östslaviska språken ryska och ukrainska. Före betonad stavelse uttalas o liksom i ryska [ɐ], vilket även avspeglas i ortografin: vitryska hara [ɣɐraʹ] ’berg’, ryska gora [gɐraʹ]. Liksom i ukrainska är g (translittererat h) en frikativa som uttalas [ɣ] (se föregående exempel). Karakteristiskt är att t och d övergår till de mjuka affrikatorna ts och dz framför palataliserande vokaler: tsicha ’tyst’, dzen ’dag’; jämför ryska ticho, den. Ordförrådet uppvisar påtagligt polskt inflytande. Språket skrivs med det kyrilliska alfabetet. Under 1500–1800-talen användes även latinsk skrift i en polskinfluerad ortografi.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!