Vietnamesiska

Översättning till vietnamesiska

Vietnamesiska är det officiella språket i Vietnam och talas av cirka 80 miljoner människor. Det ingår i den austroasiatiska språkfamiljen, och det är det språk som utan jämförelse har flest talare. Det vietnamesiska alfabet som används idag är en utökning av det latinska alfabetet, med diakritiska tecken för ton och vissa bokstäver.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från vietnamesiska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till vietnamesiska

Dinn Xuan Trieu

Che Thi Giang

Nguy Cong Huu

Lo Kim Cuc

Vinh Thi Nhung

Chan Quang Phuc

Officiellt språk i Vietnam, där det talas av drygt 75 miljoner (2007). Tidigare ansåg några forskare att vietnamesiska är ett sino-tibetanskt språk, men det är numera klarlagt att det hör till mon-khmerspråken inom den austroasiatiska språkfamiljen. Förtjänsten av detta klarläggande tillkommer framför allt André-Georges Haudricourt, som kunde visa att vissa slutkonsonanter i andra mon-khmerspråk motsvarar bestämda toner i vietnamesiskan och därmed förklarade hur de vietnamesiska tonerna hade uppstått.

 

Vietnamesiska är ett tonspråk med sex toner (se tabellen över alfabetet) och är liksom andra sydöstasiatiska språk isolerande, dvs. saknar ordböjning. Grammatiska förhållanden uttrycks i stället med självständiga ord (partiklar) och ordföljd. Ordföljden mellan satsens huvuddelar är subjekt–predikatsverb–objekt (SVO).

 

Vietnamesiska skrevs tidigare med en skrift (nôm-skriften) som grundade sig på kinesiska tecken, och språket har en stor mängd lånord från kinesiska. Den latinska skriften för vietnamesiska infördes av portugisiska och franska missionärer under 1600-talet, bl.a. jesuiten Alexandre de Rhodes (1591–1660), som 1651 gav ut ett vietnamesisk–latinskt lexikon. Den fick dock ingen större användning förrän efter den franska erövringen av Vietnam under senare hälften av 1800-talet. Fransmännen gjorde 1910 den latinska skriften till officiell skrift under beteckningen quôc-nguū ’riksspråk’. Den har numera helt ersatt nôm-skriften. I den vietnamesiska skriften används ett stort antal diakritiska tecken för att beteckna olika vokaler och även för att ange de sex tonerna.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!