Tamil

Översättning till tamil

Tamil är ett av Indiens officiella språk och hör till den dravidiska språkfamiljen. Totalt kan omkring 76 miljoner människor tala språket. Det är även ett officiellt språk i Sri Lanka och i Singapore, och talas även i Malaysia. Tamil är ett av de klassiska språken i Asien, med rik litteratur från de senaste tvåtusen åren.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från tamil!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till tamil

Theepan Balakrishnan

Yearani Thondaiman

Naayahi Kurusar

Siyamalabalini Chari

Vanamohan Iyer

Shruthesh Prabakar

Dravidiskt språk, officiellt språk i den indiska delstaten Tamil Nadu, talat av 70 miljoner (2007) i Indien, Sri Lanka och Malaysia och av mindre grupper i andra delar av Sydöstasien samt Afrika och Västindien. Språket är känt från 100-talet f.Kr. genom grottinskrifter, och ännu äldre litteratur finns bevarad. De historiska språkskeden som kan urskiljas är äldre tamil (200 f.Kr.–700 e.Kr.) och medeltamil (700–1500 e.Kr). Det moderna tamilspråket uppstod under 1600-talet bl.a. under inflytande från de kristna missionärerna. Redan i den allra äldsta perioden fanns en egen grammatisk tradition, främst verket ”Tolkappiyam”.

 

Det moderna språket har både regionala och sociala dialekter. Liksom de flesta indiska språk har tamil retroflexa konsonanter; skillnaden mellan tonande och tonlösa klusiler beror enbart på deras position. Språket kan sägas ha utvecklats från en agglutinerande till en mer flekterande typ. Grundordföljden är subjekt–objekt–verb (SOV). Särskilda artighetsformer finns av substantiv, pronomen och verb. Inom ordförrådet märks att sanskrit tidvis haft stort inflytande. Skriften är en självständig variant av de sydindiska skriftsystem som har sina rötter i brahmiskriften.

Litteraturen på tamil har den äldsta och mest omfångsrika dravidiska litteraturtraditionen i Sydindien. I sitt äldsta skede uppvisade den en helt egen profil och tradition, skild från litteraturen på de nordindiska, indoariska språken. Den äldsta perioden, som omfattar århundradena kring Kr.f., kallas efter en inhemsk benämning på mytiska akademier i Madurai sangam-litteratur. I den ingår främst kärlekslyrik och lovprisningar av härskare, samlade i omfattande antologier. Större och mindre epos skrevs under årtusendet e.Kr., och aforismer var en populär genre. Från 800-talet blev inflytandet från sanskrit och hinduism tydligt i stora samlingar av religiösa hymner. Det litterära språket förnyades från 1600-talet, och bhakti-litteraturen dominerade fram till 1800-talet, då roman- och novellkonst uppkom under europeisk påverkan initierad av V.V.S. Aiyar. Subrahmanya Bharati räknas som nationalskald, och som 1900-talets ledande författare räknas Kalki och K.N. Subramanyam.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!