Tagalog

Översättning till tagalog

Tagalog är ett centralfilippinskt språk i den austronesiska språkfamiljen. Det är modersmål för cirka 20 miljoner. Den standardiserade variant av språket som är officiellt språk på Filippinerna kallas för filipino. Språket har influerats i hög grad av spanska, minnan, engelska, malajiska, sanskrit (via malajiska) och arabiska.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från tagalog!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till tagalog

Consolata Niévez

Markus Horado Piatos

Archibaldo Acuesta

Manda Infante

Felix Urbano Arboleda

Luiza Flores

Västaustronesiskt språk med drygt 27 miljoner förstaspråkstalare (2007) på Filippinerna (framför allt i Manila och på öarna Luzon och Mindoro) och i andra länder. Det används sedan länge som andraspråk eller som lingua franca över stora delar av Filippinerna. Maniladialekten ligger till grund för den standardiserade varianten (pilipino) och används i allt större utsträckning inom utbildningsväsendet och i massmedierna. I skrift används latinska bokstäver sedan slutet av 1500-talet. Fonologin är relativt enkel. Många grammatiska kategorier uttrycks genom partiklar, t.ex. numerus hos substantiv. Morfologiska processer, bl.a. reduplikation, spelar också en viktig roll, t.ex. för att uttrycka verbets aspekt. Två egenheter som tilldragit sig stor uppmärksamhet är tagalogs ordklassystem och satsstruktur. Eftersom samma ord kan användas i olika syntaktiska funktioner (t.ex. som subjekt, predikat och attribut) kan man diskutera om det är rimligt att dela in orden i substantiv, verb och adjektiv. I varje sats finns ett tema (satsens centrala nominalfras), och verbet får ett motsvarande fokusaffix. Det har framlagts flera olika analyser av detta system, som är typiskt för de filippinska språken.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!