Swahili

Översättning till swahili

Swahili är ett bantuspråk som talas i östra och centrala Afrika. Det är officiellt språk i Kenya, Tanzania och Uganda, används som lingua franca i flera andra länder i Afrika. Över 50 miljoner talar swahili, men mindre än en miljon har språket som modersmål. Swahili har tidigare skrivits med det arabiska alfabetet men numera används det latinska alfabetet.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från swahili!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till swahili

Barasa Mazrui

Hadiya Tergat

Jumaane Okumu

Maskini Samoei

Kuende Wainaina

Nadira Kibaki

Bantuspråk i östra och centrala Afrika, nationalspråk i Kenya och Tanzania, jämte engelska också officiellt språk i dessa länder. Det talas (2006) som modersmål av 2 miljoner i Tanzania, 779 000 i Kongo (Kinshasa), 628 000 i Kenya, 102 000 i Rwanda, 98 000 i Uganda, 35 000 i Somalia, 30 000 i USA och 19 000 i Zambia.

 

Genom spridningen av islam och på grund av andra faktorer såsom handel, krig, kolonialism, missionsverksamhet, järnvägsbyggande, gruvdrift och invandring har swahili fått vidsträckt användning som umgängesspråk och lingua franca också i Burundi, på Comorerna, i Malawi, Moçambique, Rwanda, södra Somalia, östra Kongo (Kinshasa) och Zambia. Swahilitalande minoriteter förekommer dessutom på norra Madagaskar, i södra Jemen, Gulfstaterna och Oman.

 

Ordet swahili ’kustfolket’ är av arabiskt ursprung och avser både modern swahili och standardswahili (införd av den brittiska administrationen på 1920-talet) och i vidare mening ett tiotal dialekter, bland dem även pidgin- och kreolvarianter. Standardswahili är baserad på ungujadialekten (kiunguja) som förekommer i västra och centrala delar av ön Unguja i Zanzibar. Denna dialekt är en av de former av språket som utvecklades under omanarabernas inflytande under 1700-talet och som därför saknar egen klassisk litteratur. Sådan har i stället alltid skrivit på kiamu och kimvita, de dialekter som talas i Lamu respektive Mombasa i Kenya. Tidigare betraktades kiamu som standardformen av swahili och skrevs med en modifierad form av den arabiska skriften, som numera inte används särskilt mycket.

 

Swahili är ett agglutinerande klasspråk. Substantiven indelas i 15 klasser som markeras med separata prefix i singularis och pluralis. Prefixen fungerar också som kongruensmarkörer på adjektiv och räkneord, vilka placeras efter substantivet i en nominalfras. Varje klass har ett eget subjektspronomen, som i vissa fall sammanfaller med klassprefixet, t.ex. ki-tabu (substantiv) ki-zuri (adjektiv) ki-moja (räkneord) ’en bra bok’, vi-tabu vi-zuri vi-tatu ’tre bra böcker’, ki-tabu ki-moja ki-me-potea ’en bok har kommit bort’.

 

Det finns ett stort antal tempus-, modus- och aspektdistinktioner som markeras regelbundet med infix, t.ex. ni-na-sema ’jag talar’, ni-li-sema ’jag talade’, ni-me-sema ’jag har talat’, ni-ta-sema ’jag kommer att tala’, ni-ki-sema ’om jag talar’, ni-nge-sema ’jag skulle tala’, ni-ngali-sema ’jag skulle ha talat’. Verbavledningssystemet är mycket väl utvecklat med bl.a. prepositioner och pronomen inkorporerade i verbet, t.ex. ni-ta-ku-andik-ia barua ’jag skall skriva ett brev till dig’ (egentligen ’jag-skall-dig-skriva-till brev’).

 

Swahili utvecklades troligen under 700-talet som ett handelsspråk i städerna och på öarna utefter den östafrikanska kusten. Det var förmodligen det språk som talades av det forna folket shungwaya i trakterna kring den nuvarande kenyansk-somaliska gränsen. Ca 40 % av språkets ordförråd är av arabiskt ursprung, några tusen ord är av persiskt och indiskt. Swahili fortsätter att låna från arabiska; inom teknologi och naturvetenskap lånar man främst från engelska.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!