Punjabi

Översättning till punjabi

Punjabi är ett indoariskt språk som talas mest i indiska delstaten Punjab och den pakistanska provinsen Punjab. Det talas av 102 miljoner människor vilket blir det 10:e mest talade språket i världen. Ordet Punjab kommer från persiska (panj āb ”fem vatten”) där fem floder rinner igenom Punjab. Panj betyder fem och Ab betyder vatten på persiska, urdu, arabiska och punjabi.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från punjabi!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till punjabi

Avatar Chautala

Tarala Dutta

Nandin Dewan

Bhaskar Acharya

Siya Matondkar

Corona Tiwari

Nyindiskt språk tillhörande den indoeuropeiska språkfamiljens indoariska gren. Det talas av 103 miljoner (2009) människor (om man inbegriper de närstående lahndadialekterna), huvudsakligen i delstaten Punjab i nordvästra Indien och i provinsen Punjab i Pakistan. Språket är känt sedan 1400-talet och skrivs med en egen skrift, gurmukhi, i Indien och med den arabisk–persiska skriften i Pakistan. Språket och dess litteratur är särskilt förbundet med sikhernas religion. Det har ett flertal dialekter, av vilka majhi är den som står litteraturspråket närmast. I motsats till andra nyindiska språk har språket tonaccent. I morfologiskt och syntaktiskt hänseende står det nära hindi, men uppvisar i ljudutvecklingen ofta en egen profil. Sålunda uteblir den för många nyindiska språk karakteristiska vokalförlängningen i ord med stavelsereduktion: sanskrit karman ’handling’ motsvaras i prakrit av kamma, i hindi av kam men i punjabi av kamm.

I den äldsta litteraturen på punjabi kan urskiljas en sufisk-muslimsk huvudriktning, företrädd av Farid Shakarganj (1100–1200-talen), och en sikhisk, företrädd av Guru Nanak (1469–1538). Flera populära sagomotiv har behandlats litterärt på punjabi, t.ex. Waris Shahs version av sagan om Hir och Ranjha (1765–66). 1800- och 1900-talen kännetecknas av allt större inflytande från väst. Det är inte ovanligt att punjabitalande författare publicerar sig på hindi eller urdu. Huvuddelen av litteraturen på punjabi skrivs och trycks numera i Indien. Av viktigare författare under 1900-talet kan nämnas poeten Bhai Vir Singh och prosaisten K.S. Duggal.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!