Textservice Översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på Textservice förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till tamil!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@textservice.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

1. Kontakt

ikona optKontakta oss redan idag per telefon eller e-post

2. Översikt

ikonhus optVi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras


3. Prisförslag

ikondokument optNi får en gratis och tydlig offert med utförandedatum

4. Plan

ikonkalender optEn detaljerad projektplan tas fram för arbetet


5. Utförande

ikongubbe optVåra duktiga experter genomför uppdraget

6. Resultat

ikonstjärna optHög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbeteVi översätter till tamil!


Theepan Balakrishnan


Yearani Thondaiman


Naayahi Kurusar


Siyamalabalini Chari


Vanamohan Iyer


Shruthesh Prabakar


Dravidiskt språk, officiellt språk i den indiska delstaten Tamil Nadu, talat av 70 miljoner (2007) i Indien, Sri Lanka och Malaysia och av mindre grupper i andra delar av Sydöstasien samt Afrika och Västindien. Språket är känt från 100-talet f.Kr. genom grottinskrifter, och ännu äldre litteratur finns bevarad. De historiska språkskeden som kan urskiljas är äldre tamil (200 f.Kr.–700 e.Kr.) och medeltamil (700–1500 e.Kr). Det moderna tamilspråket uppstod under 1600-talet bl.a. under inflytande från de kristna missionärerna. Redan i den allra äldsta perioden fanns en egen grammatisk tradition, främst verket ”Tolkappiyam”.

Det moderna språket har både regionala och sociala dialekter. Liksom de flesta indiska språk har tamil retroflexa konsonanter; skillnaden mellan tonande och tonlösa klusiler beror enbart på deras position. Språket kan sägas ha utvecklats från en agglutinerande till en mer flekterande typ. Grundordföljden är subjekt–objekt–verb (SOV). Särskilda artighetsformer finns av substantiv, pronomen och verb. Inom ordförrådet märks att sanskrit tidvis haft stort inflytande. Skriften är en självständig variant av de sydindiska skriftsystem som har sina rötter i brahmiskriften.

Litteraturen på tamil har den äldsta och mest omfångsrika dravidiska litteraturtraditionen i Sydindien. I sitt äldsta skede uppvisade den en helt egen profil och tradition, skild från litteraturen på de nordindiska, indoariska språken. Den äldsta perioden, som omfattar århundradena kring Kr.f., kallas efter en inhemsk benämning på mytiska akademier i Madurai sangam-litteratur. I den ingår främst kärlekslyrik och lovprisningar av härskare, samlade i omfattande antologier. Större och mindre epos skrevs under årtusendet e.Kr., och aforismer var en populär genre. Från 800-talet blev inflytandet från sanskrit och hinduism tydligt i stora samlingar av religiösa hymner. Det litterära språket förnyades från 1600-talet, och bhakti-litteraturen dominerade fram till 1800-talet, då roman- och novellkonst uppkom under europeisk påverkan initierad av V.V.S. Aiyar. Subrahmanya Bharati räknas som nationalskald, och som 1900-talets ledande författare räknas Kalki och K.N. Subramanyam.

Kontakt