Textservice Översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på Textservice förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till makedonska!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@textservice.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

1. Kontakt

ikona optKontakta oss redan idag per telefon eller e-post

2. Översikt

ikonhus optVi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras


3. Prisförslag

ikondokument optNi får en gratis och tydlig offert med utförandedatum

4. Plan

ikonkalender optEn detaljerad projektplan tas fram för arbetet


5. Utförande

ikongubbe optVåra duktiga experter genomför uppdraget

6. Resultat

ikonstjärna optHög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbeteVi översätter till makedonska!


Divna Jankulovska


Klimentina Nikolova


Josif Veljanovski


Tose Simonovski


Gorica Babunska


Ilija Lazarov


Sydslaviskt språk, officiellt språk i republiken Makedonien. Makedonska talas som modersmål av 1,7 miljoner människor, varav 1,3 miljoner i republiken Makedonien. Makedonska dialekter talades tidigare av över 300 000 människor i Grekland, men på grund av den repressiva grekiska minoritetspolitiken har antalet minskat kraftigt. Uppgifterna varierar, men mycket ungefärligt finns det 40 000 makedonsktalande kvar i dagens Grekland. I Albanien har 10 000 makedonska som modersmål. Emigrantgrupper både från Makedonien och från Grekland finns i Västeuropa, Australien, USA och Canada. De vidmakthåller ofta med kraft sin makedonska identitet och sitt makedonska språk.

De makedonska och bulgariska standardspråken har uppstått ur samma dialektkontinuum. De har därför samma grammatiska struktur och är även lexikaliskt mycket lika; språken kan jämföras med förhållandet mellan norska och svenska. Gemensamma drag är förekomst av bestämd artikel, som i makedonskan uppträder i tre former beroende på närheten till föremålet (masa ’bord’, masata ’bordet’, masava ’bordet här’, masana ’bordet där’); avsaknad av kasus; komparation med prefix; fördubbling av objektet; avsaknad av infinitiv, som i stället uttrycks med bisats; ett rikt tempus- och modussystem med bl.a. ett återberättande modus, dvs. böjningsformen anger att man själv inte har bevittnat det man berättar. Mer specifikt för makedonskan är tempus för förfluten tid bildade med hjälpverbet imam ’ha’ (imam zemeno ’jag har tagit’).

Orden i makedonskan har fast betoning. Denna ligger på tredje stavelsen från slutet, i tvåstaviga ord på näst sista stavelsen grad ’stad’, grádot ’staden’, grádovi ’städer’, gradóvite ’städerna’).

Till sin grammatiska struktur skiljer sig det makedonska standardspråket kraftigt från det serbiska standardspråket, men det finns förmedlande dialekter på båda sidor om gränsen. Ett visst lexikaliskt, stilistiskt och syntaktiskt inflytande från serbokroatiskan var oundvikligt under Jugoslavientiden, men nu förekommer en medveten makedonisering i alla avseenden.

Makedonska och bulgariska har en gemensam skriftspråkshistoria, som tar sin början med skapandet av det fornkyrkoslaviska skriftspråket på 860-talet. De dialekter som fornkyrkoslaviskan bygger på talades kring Saloniki i Bysantinska riket. Den moderna makedonskan är av sent datum. Förutsättningar för uppkomsten av ett självständigt makedonskt språk uppkom först efter Berlinkongressen 1878, då det med rysk hjälp samma år återupprättade Bulgarien splittrades i tre delar, varvid Makedonien blev kvar under osmanskt styre. Den makedonska känslan för en egen identitet växte fram under perioden från Berlinkongressen fram till första balkankriget 1912.

År 1903 utgav Krste Misirkov en bok som bl.a. skisserade ett program för ett makedonskt skriftspråk. Ett sådant skapades dock i realiteten inte förrän ett par decennier senare. År 1944 fick makedonskan status som officiellt språk i Jugoslavien. Den kanske mest framstående skaparen av det makedonska standardspråket är lingvisten och poeten Blaže Koneski.

Under efterkrigstiden har makedonskan utvecklats till ett fullödigt standardspråk och fyller nu framgångsrikt alla ett standardspråks olika kommunikativa och samhälleliga funktioner.

Standardmakedonskan bygger på västliga centrala dialekter, ett medvetet val för att distansera sig från bulgariskan. Ett problem i sammanhanget är att huvudstaden Skopje, som numera är politiskt, ekonomiskt och intellektuellt helt dominerande i Makedonien, ligger utanför det bälte av dialekter som standardspråket bygger på.

Alfabetet är kyrilliskt. Det har 31 bokstäver, vilka på ett konsekvent sätt återger språkets 5 vokalfonem och 26 konsonantfonem. Alfabetet ansluter till den serbiska varianten av det kyrilliska alfabetet snarare än till den mer konservativa bulgariska, ett val som var både politiskt och språkligt motiverat. Några bokstäver är dock specifikt makedonska.

Kontakt