Textservice Översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på Textservice förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till kurdiska!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@textservice.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

1. Kontakt

ikona optKontakta oss redan idag per telefon eller e-post

2. Översikt

ikonhus optVi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras


3. Prisförslag

ikondokument optNi får en gratis och tydlig offert med utförandedatum

4. Plan

ikonkalender optEn detaljerad projektplan tas fram för arbetet


5. Utförande

ikongubbe optVåra duktiga experter genomför uppdraget

6. Resultat

ikonstjärna optHög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbeteVi översätter till kurdiska!


Tîşk Şêrwan


Zarîn Rastî


Bada Berhev


Nuroj Yezdan


Gulnîşan Çiya


Şînwar Jiyan


Språk (dialektgrupp) som tillhör den nordvästliga grenen av de iranska språken och talas av kurder. Det talas av drygt 20 miljoner (2009), varav 7,3 miljoner i Turkiet, 6,2 miljoner i Iran, 4,6 miljoner i Irak, 1,4 miljoner i Syrien, 446 000 i Tyskland, 96 000 i Frankrike, 79 000 i Libanon, 51 000 i Afghanistan, 42 000 i Nederländerna, 40 000 i Sverige, 40 000 i Ryska federationen, 30 000 i Storbritannien, 30 000 i Österrike, 29 000 i Armenien, 27 000 i Georgien, 24 000 i Saudiarabien, 24 000 i Belgien, 23 000 i Kazakstan, 22 000 i Turkmenistan, 20 000 i Jordanien, 15 000 i Grekland och 15 000 i Danmark. Skriftspråket finns i två huvudformer: den sydliga–centrala, som i regel kallas sorani och skrivs med modifierat arabiskt alfabet, och den nordliga, som kallas kurmandji och som skrivs med latinskt, kyrilliskt och arabiskt alfabet. Runt dessa skriftspråksformer grupperar sig ett stort antal talade dialekter, som i många fall skiljer sig avsevärt från varandra. Till de sydliga dialekterna hör kermanshahi och lakki i Iran, till de centrala sorani, sulaimani och garmiyani i Irak och mukri i Iran och till de nordliga buhtani, hakkari och bayazidi i Turkiet. Gorani-haurami i Iran och zaza (eller dimli) i Turkiet skiljer sig markant från övriga dialekter. Nordkurdiskan har bevarat fler arkaiska drag (bl.a. distinktionen maskulinum–femininum och en mer utvecklad ergativ struktur) än syd- och centralkurdiskan.

Den tidigaste bevarade litteraturen på kurdiska hänför sig till 1500- och 1600-talen med diktare som skrev på nordkurdiska (i arabisk skrift). Senare tog syd–central-formen över som ledande litteraturspråk och har utvecklats starkt, framför allt i Irak där kurdiska kunnat användas som skolspråk sedan 1920-talet. Sedan Kemal Atatürks tid är alla kurdiska tryckalster förbjudna i Turkiet, vilket har lett till att en växande publiceringsverksamhet på kurmandji sker i Europa. I Irak och Iran är kurdiska tillåtet, och sorani har därför blivit det främsta kurdiska skriftspråket.

Kontakt