Textservice Översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på Textservice förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till indonesiska!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@textservice.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

1. Kontakt

ikona optKontakta oss redan idag per telefon eller e-post

2. Översikt

ikonhus optVi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras


3. Prisförslag

ikondokument optNi får en gratis och tydlig offert med utförandedatum

4. Plan

ikonkalender optEn detaljerad projektplan tas fram för arbetet


5. Utförande

ikongubbe optVåra duktiga experter genomför uppdraget

6. Resultat

ikonstjärna optHög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbeteVi översätter till indonesiska!


Lukas Chao


Buntaran Xiaojing


Xanthe Tahalea


Elkanah Sitindaon


Esther Pelawi


Jeremiah Bansin


Austronesiskt språk. Det är i olika varianter officiellt språk i Indonesien, Malaysia, Singapore och Brunei. Uppgifterna om antalet talare varierar kraftigt – från 20 miljoner till närmare 200 miljoner – främst beroende på att majoriteten egentligen har ett lokalt språk som modersmål. Byte från diverse andra språk i Indonesien gör att den stadigt växande indonesiskans storlek är svår att uppskatta. Indonesiska talas (2006) som modersmål av 56 miljoner i Indonesien, 16 miljoner i Malaysia, 3 miljoner i Thailand, 645 000 i Singapore, 345 000 i Saudiarabien, 245 000 i Brunei, 70 000 i Nederländerna, 60 000 i USA och 50 000 i Australien.

En pidginiserad form av indonesiska användes som lingua franca i Sydöstasien långt före européernas ankomst. Klassisk indonesiska benämns den form som utvecklades i Malackasultanatet under 1400-talet och som hade en rik litteratur. Indonesiska fortsatte att vara ett viktigt språk under kolonialtiden, men olika normer utvecklades i de brittiska och nederländska kolonierna. Vid Indonesiens frigörelse antogs en variant som nationalspråk under beteckningen bahasa indonesia ’det indonesiska språket’, och i Malaysia kallas standardspråket bahasa malaysia ’det malaysiska språket’. Den senare varianten har officiell status även i Singapore och Brunei. Under senare år har skillnaderna minskat mellan de olika varianterna genom ett medvetet normeringsarbete; bl.a. har stavningen gjorts enhetlig. Ljudsystemet är relativt enkelt med sex vokalfonem, två halvvokaler och drygt 20 konsonanter. Även stavelsestrukturen är enkel med konsonant–vokal som den dominerande stavelsetypen.

Inom morfologin spelar avledning en viktig roll, medan böjningssystemet är svagt utvecklat. Substantiv böjs egentligen inte alls, men flertal kan markeras genom reduplikation: murid ’elev’: murid-murid ’elever’. I verbmorfologin är prefix, som bl.a. markerar transitivitet och diates, mycket vanliga, men suffix förekommer också. Tempus och aspekt markeras inte morfologiskt utan endast genom partiklar. Grundordföljden är subjekt–verb–objekt (SVO-språk). Attribut följer efter huvudordet.

Indonesiskans ordförråd innehåller lån från ett flertal språk, såväl sådana som talas i samma område (som sanskrit och arabiska) och europeiska språk. Ett indonesiskt lånord i svenskan är orangutang (egentligen orang hutan ’skogsmänniska’).

Kontakt