Textservice Översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på Textservice förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till hindi!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@textservice.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

1. Kontakt

ikona optKontakta oss redan idag per telefon eller e-post

2. Översikt

ikonhus optVi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras


3. Prisförslag

ikondokument optNi får en gratis och tydlig offert med utförandedatum

4. Plan

ikonkalender optEn detaljerad projektplan tas fram för arbetet


5. Utförande

ikongubbe optVåra duktiga experter genomför uppdraget

6. Resultat

ikonstjärna optHög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbeteVi översätter till hindi!


Premala Dasgupta


Kabandha Virk


Narmada Vohra


Sanjiv Bal


Kiri Pathak


Charan Raja


Nyindoariskt språk som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009). Genom invandring har det blivit ett viktigt språk även i Sydafrika och Mauritius samt i t.ex. Fiji och Surinam. Ordet betecknar både statsspråket modern standardhindi och i vidare mening ett flertal närbesläktade nordindiska språk och dialekter. I det senare fallet är lingvister inte överens om vilka språk som ska klassificeras som hindi.

Man skiljer mellan västhindi och östhindi. Till västhindi räknas khari boli, braj, haryanvi (13 800 000), bundeli, kanauji och enligt officiellt synsätt rajasthani. Till östhindi räknas avadhi, chattisgarhi (närmare 7 miljoner talare, 2005) och, mer avlägset, bihari som innefattar bhojpuri, magahi och maithili. De flesta indier som räknas som hinditalare talar något av de ovan nämnda språken som modersmål och modern standardhindi som andraspråk.

Hindi har en tämligen enkel struktur. Attribut (adjektiv, substantiv eller ordgrupp) står före huvudordet. Alla substantiv, pronomen, adjektiv och particip indelas i två kategorier: maskulinum och femininum. I båda genus finns det två deklinationstyper. Förhållandet mellan ord och ordgrupper markeras med suffix eller postpositioner. Hindi har två kasus: direkt (nominativ/ackusativ) och oblikt. Verbsystemet är mycket konsekvent och innehåller bara ett fåtal oregelbundna former. Hjälpverb används för att beskriva aspekt och aktionsart. Mycket karakteristisk är den passivliknande ergativkonstruktionen, där direkt objekt kongruerar med predikatet och subjektet markeras som agent. Ordföljden är relativt fast, och den vanligaste ordningsföljden är: tidsadverbial eller rumsadverbial, subjekt, indirekt objekt, direkt objekt och predikat.

Hindi, som har sitt yttersta ursprung i vediska, utvecklades närmast ur apabhramsha för ca 1 000 år sedan. Under följande århundraden utvecklades flera dialekter till litteraturspråk. Äldst (från 1200-talet) är heroiska ballader skrivna på rajasthanidialekten dingal. Maithili användes som litteraturspråk även i Nepal, Bengalen och Assam. Awadhi föredrogs för Ramapoesi, såsom ”Ramcaritmanas” av Tulsidas (ca 1574), som kallas för Norra Indiens bibel. Viktigast var braj, som dominerade inom poesin fram till 1900-talet.

Modern standardhindi utvecklades ur khari-boli, en dialekt som talas nordöst om Delhi. I början av 1200-talet blev Delhi huvudstad i ett nordindiskt muslimskt rike. Khari boli, som användes som lingua franca inom armén, spreds på så sätt över stora områden i Nord- och Centralindien. På 1700-talet började khari boli användas som litteraturspråk med benämningen urdu, som skrevs med en modifierad arabisk skrift. Hindi, som skrivs med devanagariskriften, utvecklades mycket senare. Hindi och urdu har samma grammatik och samma grundläggande ordförråd. De skiljer sig dock när det gäller alfabet och delar av ordförrådet.

Hindi lyckades inte etablera sig som litteraturspråk förrän i början av 1900-talet. Utvecklingen fördröjdes på grund av att hindi inte hade vare sig litterär status eller praktiskt värde. Det hade starka konkurrenter i engelska och urdu, som även hade officiell status inom delar av provinsadministrationen. Genombrottet för hindi kom med poeten Mahavir Prasad Dwivedi (död 1938) och romanförfattaren Premcand (död 1936). Mot slutet av 1800-talet aktualiserades frågan av hindunationalister som ville ha ett eget språk rensat från ”muslimska” ord. Sådana ersattes med lånord från sanskrit, och hindi distanserade sig mer och mer från urdu. Denna utveckling betraktades med obehag av många, bl.a. av Gandhi, som föredrog ett folkligt språk. Språkstriden kom att spela en roll i landets splittring 1947.

Enligt den nya indiska författningen (1948) skulle hindi jämte engelska bli Indiens nationalspråk i femton år, varefter det eventuellt helt skulle ersätta engelska. På grund av starkt motstånd från dravidiskt håll, särskilt i Tamil Nadu i södra Indien, har detta aldrig kunnat genomföras. I dag försöker purister motverka inflödet av engelska ord i hindi och ersätta även dessa med sanskritord.

Kontakt