Textservice Översättningsbyrå

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på Textservice förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till bosniska!

Vad kostar det och när kan översättningen vara klar?

Skicka ett mail till info@textservice.se, bifoga filerna som skall översättas och beskriv uppdraget så utförligt som möjligt. Ange företag, namn, adress, telefonnummer samt till vilka språk översättningen ska göras, så återkommer vi inom kort med prisförslag och leveransdatum på projektet.

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

1. Kontakt

ikona optKontakta oss redan idag per telefon eller e-post

2. Översikt

ikonhus optVi diskuterar och analyserar jobbet som ska göras


3. Prisförslag

ikondokument optNi får en gratis och tydlig offert med utförandedatum

4. Plan

ikonkalender optEn detaljerad projektplan tas fram för arbetet


5. Utförande

ikongubbe optVåra duktiga experter genomför uppdraget

6. Resultat

ikonstjärna optHög kvalitet, nöjda kunder, fortsatt samarbeteVi översätter till bosniska!


Kerim Džafić


Aida Marić


Izet Ćehajić


Fuada Savić


Amel Stjepanović


Hatidža Sabić


Sydslaviskt språk. De sydslaviska språken indelas traditionellt i två grupper: serbiska/kroatiska/slovenska utgör den västra, makedonska/bulgariska den östra. Dessutom har det sedan 100 år tillbaka pågått en debatt huruvida bosniakerna har utvecklat ett eget, sjätte, sydslaviskt språk (som då skulle ingå i den västra gruppen och talas i Bosnien och Hercegovina). Bosnien och Hercegovina är emellertid inte ett enhetligt område språkligt, utan dess dialekter talas också i delar av Kroatien, Serbien och Montenegro, varför det är svårt att ange exakt hur många som talar bosniska. Dessa dialekter bildar en historisk kärna som fick språkreformatorn Vuk Stefanović Karadžić att välja en östhercegovinsk variant till den skriftspråksnorm som sedan spreds över ett större territorium.

I Sverige har man börjat kalla den västsydslaviska språkgruppen SKB (serbiska, kroatiska, bosniska; före krigen serbokroatiska). I Bosnien och Hercegovina talas samma språk och kallas där bosniska, serbiska, kroatiska, vilket är den officiella benämningen enligt 1993 års språklag, dvs. tre namn på samma språk.

Av särskiljande komponenter kan framhävas att fonemen h och f har en starkare position i bosniskan, liksom att orientalismerna (turkiska, persiska och arabiska ord) dominerar. Däremot motarbetas i skolorna tendensen att utplåna skillnaderna mellan affrikatorna č och ć, respektive dž och đ, vilken är markant.

Redan på 900-talet förekom bogomilgravstenar i Bosnien med texter på bosančica (ett kyrilliskt alfabet) och glagolitiskt alfabet. Under den turkiska epoken 1463–1878 användes fortsättningsvis bosančica, vidare arabiskt samt, hos katolikerna, latinskt alfabet. År 1880 kom en lag om att kyrilliskt och latinskt alfabet skulle vara likställda, och så är de även i dag; latinskt alfabet är dock helt dominerande.

Kontakt