Malayalam

Översättning till malayalam

Malayalam är ett dravidiskt språk som talas främst i den indiska delstaten Kerala. Språket talas av knappt 36 miljoner människor och är ett av 22 officiella språk i Indien. Ordförrådet består till stor del av inlånade ord från sanskrit. Ord har också lånats in från portugisiska, arabiska och engelska. Ordet malayalam är en palindrom, ett av få språk som är det.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från malayalam!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till malayalam

Karuna Lalla

Savarna Sarna

Mithra Mapkar

Lais Ahluwalia

Chamunda Muni

Varen Bajwa

Dravidiskt språk talat av 39,6 miljoner (2009), främst i den sydindiska delstaten Kerala, där det är officiellt språk. Det är även huvudspråket på ögruppen Lackadiverna. Stora emigrantgrupper, särskilt i Förenade arabemiraten, har malayalam som hemspråk. Det talade språket har åtminstone tre regionala dialekter och flera sociala. Språket var ursprungligen en dialekt av tamil, som det står nära. I inskrifter från 900-talet framträdde det som eget språk med egen skrift, och en egen litteratur utvecklades från 1100-talet. Parallellt med den rena malayalamlitteraturen fanns en särskild litterär dialekt, manipravala, som är ett slags sanskritiserad tamil/malayalam, och den blomstrade särskilt under 1300- och 1400-talen. Den moderna malayalamlitteraturen är mycket rikhaltig och omfattar även en dramatisk litteratur som särskilt hör samman med Keralas danstraditioner.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!