Kurdiska

Översättning till kurdiska

Kurdiska är ett nordvästiranskt språk inom den indoeuropeiska språkfamiljen och talas framförallt i Kurdistan som täcker delar av Iran, Irak, Syrien, Armenien och Turkiet. Kurdiska formar tre dialektgrupper som kallas nordkurdiska (kurmanji), centralkurdiska (sorani) och sydkurdiska (pehlewani).

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från kurdiska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till kurdiska

Tîşk Şêrwan

Zarîn Rastî

Bada Berhev

Nuroj Yezdan

Gulnîşan Çiya

Şînwar Jiyan

Språk (dialektgrupp) som tillhör den nordvästliga grenen av de iranska språken och talas av kurder. Det talas av drygt 20 miljoner (2009), varav 7,3 miljoner i Turkiet, 6,2 miljoner i Iran, 4,6 miljoner i Irak, 1,4 miljoner i Syrien, 446 000 i Tyskland, 96 000 i Frankrike, 79 000 i Libanon, 51 000 i Afghanistan, 42 000 i Nederländerna, 40 000 i Sverige, 40 000 i Ryska federationen, 30 000 i Storbritannien, 30 000 i Österrike, 29 000 i Armenien, 27 000 i Georgien, 24 000 i Saudiarabien, 24 000 i Belgien, 23 000 i Kazakstan, 22 000 i Turkmenistan, 20 000 i Jordanien, 15 000 i Grekland och 15 000 i Danmark. Skriftspråket finns i två huvudformer: den sydliga–centrala, som i regel kallas sorani och skrivs med modifierat arabiskt alfabet, och den nordliga, som kallas kurmandji och som skrivs med latinskt, kyrilliskt och arabiskt alfabet. Runt dessa skriftspråksformer grupperar sig ett stort antal talade dialekter, som i många fall skiljer sig avsevärt från varandra. Till de sydliga dialekterna hör kermanshahi och lakki i Iran, till de centrala sorani, sulaimani och garmiyani i Irak och mukri i Iran och till de nordliga buhtani, hakkari och bayazidi i Turkiet. Gorani-haurami i Iran och zaza (eller dimli) i Turkiet skiljer sig markant från övriga dialekter. Nordkurdiskan har bevarat fler arkaiska drag (bl.a. distinktionen maskulinum–femininum och en mer utvecklad ergativ struktur) än syd- och centralkurdiskan.

 

Den tidigaste bevarade litteraturen på kurdiska hänför sig till 1500- och 1600-talen med diktare som skrev på nordkurdiska (i arabisk skrift). Senare tog syd–central-formen över som ledande litteraturspråk och har utvecklats starkt, framför allt i Irak där kurdiska kunnat användas som skolspråk sedan 1920-talet. Sedan Kemal Atatürks tid är alla kurdiska tryckalster förbjudna i Turkiet, vilket har lett till att en växande publiceringsverksamhet på kurmandji sker i Europa. I Irak och Iran är kurdiska tillåtet, och sorani har därför blivit det främsta kurdiska skriftspråket.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!