Kroatiska

Översättning till kroatiska

Kroatiska är ett sydslaviskt språk som är nära besläktat med bosniskan och serbiskan och ingår i den sydvästslaviska språkstammen. Kroatiska är idag officiellt språk i Kroatien, Bosnien och Montenegro. Kroatiskan tillämpar helt fonematisk skrift, följer fonologin och stavar alla ord precis som de uttalas.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från kroatiska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till kroatiska

Tomislav Jukić

Anđela Šušak

Žarko Rajić

Renata Mihajlović

Martina Cvitković

Ivan Hrvatin

Sydslaviskt språk talat av ca 4 miljoner invånare i Kroatien, men även av 1 miljon talare utanför landet, främst i f.d. Jugoslavien. I Burgenland i Österrike talas en egen kroatisk variant. Vidare finns många utvandrade kroater i bl.a. Australien och USA.

 

Kroatiskan har tre huvuddialekter, uppkallade efter hur frågepronominet vad reflekteras: kajkaviska (gemensam med slovenska), čakaviska (underlag för det äldsta kroatiska litteraturspråket) och štokaviska (gemensam med serbiska). Štokaviskan uppdelas i sin tur på tre olika uttalsvarianter av det gamla fonemet jat som i kroatiska (jekaviska) reflekteras som je/ije. På ekaviska heter farfar och tid ded och vreme, på jekaviska djed och vrijeme. (Den tredje uttalsvarianten, did och vrime, är inte litterär.) Trots att kajkaviskan talas av kroater är den ekavisk (som serbiskan). Även om serbiskan och kroatiskan har samma huvuddialekt (štokaviska) och alla serber och kroater förstår varandra kan man tala om två olika skriftspråk ungefär som norska och svenska. Dock har en kraftig politisering givit en utveckling där särskilt kroaterna (i likhet med bosniakerna och montenegrinerna) hävdar sin egenart inte bara vad gäller kultur, religion och alfabet. De katolska kroaterna använder i likhet med slovener, bosniaker och albaner latinskt alfabet (latinica), medan de ortodoxa serberna i likhet med montenegriner och makedoner använder kyrilliskt alfabet (ćirilica). Före 1990-talet läste eleverna obligatoriskt båda alfabeten i skolan.

 

Det äldsta slaviska skriftspråket, fornkyrkoslaviska, skrivet med glagolitisk skrift, finns bevarat i textfragment från 900–1000-talen, medan det mest kända kroatiska minnesmärket är Baškaplattan (i sten) från ca 1100. Folkspråket används därefter mer och mer – om även med inslag av kyrkoslaviska för att markera högre eller vetenskaplig stil. Under medeltiden uppvisade Dubrovnik en blomstrande litteratur med inflytande från Italien. Inom ramen för den patriotiska illyriska rörelsen skapade Ljudevit Gaj på 1800-talet det till stor del fonetiska alfabet (ett tecken motsvarar ett fonem) som gäller i dag och som delvis bygger på det tjeckiska alfabetet med diakritiska tecken. Den serbiska språkforskaren Vuk Stefanović Karadžić betydde mycket för normeringen av ett gemensamt språk för kroater, bosnier, hercegoviner, serber och montenegriner. Hans förslag utgick från ett je/ijekaviskt uttal av štokaviska, men serbernas tradition gjorde att de lämnade det je/ijekaviska uttalet till förmån för det ekaviska.

 

Kroatiskan har 25 konsonanter och 5 vokaler (eller 6 om det emellanåt stavelsebildande r räknas till både konsonanter och vokaler). Traditionellt anses att kroatiskan har fyra accenter: långa och korta med stigande eller fallande ton. Detta system har dock enligt senare forskning förenklats så att språket i dag har endast skillnaden lång–kort vokal.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!