Irländska

Översättning till irländska

Irländska är ett keltiskt språk som talas på Irland, både i Republiken Irland och Nordirland. Den närmast levande släktingen är den skotska gäliskan. Även manx tillhör samma gren av de keltiska språken. Språket är officiellt språk i republiken Irland sedan 1921 och undervisas i alla skolor. Många invånare i republiken har någon kunskap i språket.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från irländska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till irländska

Irial Mac Coinnich

Eachtach Uí Rathaille

Roibhilín Ó Dubhlaoich

Diarmaid Cuilinn

Laoiseach Mhic Corraidh

Clíona Ní Pléimeann

Keltiskt språk talat på Irland och tillsammans med engelska officiellt språk i republiken Irland. Irländskan kom till Irland ca 400 f.Kr. då gaelerna invaderade landet från kontinenten. Irländska kolonister spred med början under 500-talet irländskan även till Skottland och ön Man. Isoleringen gjorde att språket utvecklades i tre olika riktningar: till skotsk gaeliska i Skottland, till manx på ön Man och till modern irländska på Irland. Ibland används den allmänna termen gaeliska om alla tre varianterna.

De äldsta beläggen för fornirländska finner man i korta inskriptioner från 400–500-talen e.Kr., ristade på sten med en skrift som kallas ogham och som påminner om runskrift. Oghamalfabetet var troligen baserat på det latinska, eftersom dess bokstavsföljd starkt liknar den i tidiga latinska grammatiker. Det latinska alfabetet infördes under 400-talet samtidigt med kristendomen, och fornirländska sagor och dikter som hade bevarats i muntlig tradition nedtecknades i böcker. Viktigast bland dessa är Book of Armagh (807), som är skriven på latin men innehåller enstaka irländska meningar. Den irländska minuskelskrift som används i denna har blivit kännetecknande för alla irländska texter fram till 1900-talet. Den äldsta bevarade boken enbart på irländska är Lebor na hUidre, ’Den bruna kons bok’, skriven ca 1100 men med betydligt äldre innehåll.

 

Lånord från skandinaviska och anglonormandiska vittnar om kontakter med dessa folkgrupper under den medelirländska perioden (900–1200). Med början under 800-talet bosatte sig skandinaver i Skottland och runt den irländska kusten. De lämnade efter sig flera ord, främst sådana som har att göra med fiske och stadsliv. Anglonormandiska aristokrater präglade under 1100-talet irländskan med en stor administrativ vokabulär. Irländska var hela folkets språk ända in på 1500-talet, då det började ge vika för engelska, bl.a. på grund av politiska omvälvningar som ersatte den irländsktalande aristokratin med nya engelska markägare. Man uppskattar att antalet infödda talare 1835 var ca 4 miljoner, vilket motsvarade 50 % av den totala befolkningen. Dessa hörde främst till de lägre samhällsklasserna. Hungersnöden 1846–48 härjade värst bland dessa grupper, med katastrofala följder för språket. Enligt den första officiella folkräkningen 1851 fanns bara 1,5 miljoner infödda talare kvar, eller 25 % av befolkningen. När fristaten skapades 1921 fick irländska status som officiellt språk och blev obligatoriskt ämne i skolundervisningen. De flesta irländare har därför lärt sig någon irländska. De flesta genuina modersmålstalarna är bosatta i de irländsktalande västra områdena, kända som Gaeltacht. Man uppskattar antalet irländare som använder irländska till 1–2 %. Engelska är alltså i dag det dominerande språket i Irland.

De irländska vokalerna a, e, i, o och u har långa och korta varianter, men dessa neutraliseras i obetonade stavelser. Betoningen faller oftast på första stavelsen. Konsonantsystemet är komplicerat, med bl.a. palataliserade och opalataliserade varianter för varje konsonant. Initiala konsonanter varierar enligt ett mutationsmönster för lenition och nasalering, som är kännetecknande för den keltiska språkfamiljen. Lenition gör att klusilerna får ett frikativt uttal (t.ex. [p] till [f]), medan nasalering gör att de tonande klusilerna får ett nasalt uttal ([b] till [m]) och de tonlösa blir tonande ([p] till [b]). Mutationsprocesserna var ursprungligen beroende av den fonetiska omgivningen men har nu kommit att signalera morfologiska kategorier, t.ex. böjning i kasus eller tempus.

 

Den grundläggande ordföljden är verb–subjekt–objekt (VSO): Tuigeann Bríd Gaeilge blir ordagrant översatt ’förstår Bridget irländska’, dvs. ’Bridget förstår irländska’. Kasusmarkeringen syns mest på personliga pronomen; vanliga substantiv böjs bara i genitiv. Pronomen kan uppträda som böjningsändelser på prepositioner (do ’till’; dom ’till mig’). Irländskan saknar infinitiv. Den ersätts av ett verbalsubstantiv som har drag av både verb och substantiv och som även används för att uttrycka presens progressiv: táim ag feadaíl, som ordagrant översatt blir ’jag är vid visslande’, dvs. ’jag visslar’. Kännetecknande för irländska är också att många begrepp kan uttryckas bara med hjälp av idiomatiska uttryck baserade på substantiv: tá eagla orm, egentligen ’är rädsla på-mig’, dvs. ’jag är rädd’; tá grá agam do Cháit, egentligen ’vara kärlek vid-mig för Kate’, dvs. ’jag älskar Kate’.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!