Indonesiska

Översättning till indonesiska

Indonesiska är det officiella språket i Indonesien. Det är en variant av malajiska, och likheten mellan de två språken uppskattas till över 80 % och kan närmast jämföras med skillnaden mellan svenska och danska. Indonesiska skrivs vanligen med det latinska alfabetet, i mindre utsträckning även med det arabiska alfabetet.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från indonesiska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till indonesiska

Lukas Chao

Buntaran Xiaojing

Xanthe Tahalea

Elkanah Sitindaon

Esther Pelawi

Jeremiah Bansin

Austronesiskt språk. Det är i olika varianter officiellt språk i Indonesien, Malaysia, Singapore och Brunei. Uppgifterna om antalet talare varierar kraftigt – från 20 miljoner till närmare 200 miljoner – främst beroende på att majoriteten egentligen har ett lokalt språk som modersmål. Byte från diverse andra språk i Indonesien gör att den stadigt växande indonesiskans storlek är svår att uppskatta. Indonesiska talas (2006) som modersmål av 56 miljoner i Indonesien, 16 miljoner i Malaysia, 3 miljoner i Thailand, 645 000 i Singapore, 345 000 i Saudiarabien, 245 000 i Brunei, 70 000 i Nederländerna, 60 000 i USA och 50 000 i Australien.

 

En pidginiserad form av indonesiska användes som lingua franca i Sydöstasien långt före européernas ankomst. Klassisk indonesiska benämns den form som utvecklades i Malackasultanatet under 1400-talet och som hade en rik litteratur. Indonesiska fortsatte att vara ett viktigt språk under kolonialtiden, men olika normer utvecklades i de brittiska och nederländska kolonierna. Vid Indonesiens frigörelse antogs en variant som nationalspråk under beteckningen bahasa indonesia ’det indonesiska språket’, och i Malaysia kallas standardspråket bahasa malaysia ’det malaysiska språket’. Den senare varianten har officiell status även i Singapore och Brunei. Under senare år har skillnaderna minskat mellan de olika varianterna genom ett medvetet normeringsarbete; bl.a. har stavningen gjorts enhetlig. Ljudsystemet är relativt enkelt med sex vokalfonem, två halvvokaler och drygt 20 konsonanter. Även stavelsestrukturen är enkel med konsonant–vokal som den dominerande stavelsetypen.

 

Inom morfologin spelar avledning en viktig roll, medan böjningssystemet är svagt utvecklat. Substantiv böjs egentligen inte alls, men flertal kan markeras genom reduplikation: murid ’elev’: murid-murid ’elever’. I verbmorfologin är prefix, som bl.a. markerar transitivitet och diates, mycket vanliga, men suffix förekommer också. Tempus och aspekt markeras inte morfologiskt utan endast genom partiklar. Grundordföljden är subjekt–verb–objekt (SVO-språk). Attribut följer efter huvudordet.

 

Indonesiskans ordförråd innehåller lån från ett flertal språk, såväl sådana som talas i samma område (som sanskrit och arabiska) och europeiska språk. Ett indonesiskt lånord i svenskan är orangutang (egentligen orang hutan ’skogsmänniska’).

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!