Armeniska

Översättning till armeniska

Armeniska (հայերեն) är ett indoeuropeiskt språk som tillhör satemspråken. Språket talas i Armenien, Turkiet, Iran, Syrien, Libanon och Grekland. Armeniskan utgör en egen gren i den indoeuropeiska språkfamiljen, där den närmaste nu levande släktingen är grekiskan. Även mellan dessa två är släktskapet mycket avlägset.

Att välja en pålitlig och professionell översättningsbyrå för översättning av era dokument är otroligt viktigt. Vi på CE förstår viktigheten i att kommunicera ert budskap på ett klart och tydligt sätt. Med hjälp av ett dedikerat team av kvalificerade översättare kan vi konvertera ert material till och från över 70 språk. Och vi gör det gärna till personer som behöver översättning till och från armeniska!

Tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Översättningsproceduren

Vi översätter till armeniska

Melineh Boyajian

Sharmagh Pakradouni

Loris Kirakosian

Adour Smullyan

Haygaram Zakaryan

Vana Gevorgyan

Språk som utgör en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen. Det talas (2006) som modersmål av 3 miljoner i Armenien (där det är officiellt språk), av 902 000 i Ryska federationen, 307 000 i Syrien, 289 000 i Georgien, 206 000 i USA, 197 000 i Libanon, 117 000 i Azerbajdzjan, 87 000 i Iran, 57 000 i Frankrike, 49 000 i Ukraina och 46 000 i Turkiet.

 

Det skrivs med ett eget alfabet om 38 bokstäver, vilket enligt traditionen skapades av biskopen Mesrop på 400-talet e.Kr. Från detta århundrade härstammar också de första skrivna texterna på klassisk armeniska.

 

Dialektsplittringen i det talade språket är stor. Det moderna skriftspråket, som utvecklades under 1800-talet, existerar i två varianter, östarmeniska och västarmeniska.

 

Inom ljudsystemet har armeniskan ett par relativt ovanliga drag, nämligen s.k. ejektiva konsonanter och betydelseskillnad mellan två olika r-ljud, ett skorrande och ett rullande. Det finns sex vokaler. Betoningen är fast och ligger på sista stavelsen.

 

Den moderna armeniskan har – delvis under inflytande från de altaiska språken – omstrukturerat den klassiska armeniskans böjningssystem i riktning mot en mer agglutinerande struktur. Substantiven skiljer mellan åtminstone fem olika kasus. Inom verbsystemet har hjälpverb i stor utsträckning ersatt de olika böjningsformerna. Ordföljden är subjekt–objekt–verb. Ordförrådet är till största delen inhemskt med relativt få lånord.

Låt oss utforska möjligheterna!

Kontakta oss och få reda på mer

error: Innehållet är skyddat!