Kvalificerade, erfarna, pålitliga och noggrant utvalda

Nyckeln till framgång för en bra översättningsbyrå är kvaliteten på dess översättare. Våra översättare är alltid professionellt meriterade språkexperter med målspråket som modersmål.

Vi väljer ut översättare för individuella uppdrag inte bara efter språkpar utan även efter specialområden. Orsaken är att olika typer av översättning kräver olika slags kunskaper och specialterminologi.

Så långt det går använder vi samma översättare för samma kund, vilket ger en enhetlig kvalitet och översättaren lär känna kundens behov efter hand.

Textservice har egna kontrollanter som konstant granskar och bedömer översättarna i vår databas. Återkoppling från kunderna beaktas för att säkerställa att de upprätthåller våra höga kvalitetskrav.


Det räcker inte med att kunna tala ett annat språk

Vi förväntar oss att våra översättare dels har grundlig utbildning i de språk och kulturer de översätter till och från, dels kan hantera de problem som översättningsprocessen medför. Dessutom måste alla våra teammedlemmar ha en stark yrkesetik och sträva efter att ständigt utvecklas.


Faktorer vi söker hos våra översättare

◦ Professionell översättarkompetens och utbildning samt bevis på kontinuerlig kompetensutveckling

◦ Utmärkt förståelse av både käll- och målspråket på de valda specialområdena

○ Sinne för detaljer och noggrannhet i arbetet

◦ IT-kunskaper inklusive kompetens i att använda branschspecifik programvara, till exempel onlineordlistor och databaser

◦ Utmärkt kommunikationsförmåga, både skriftlig och muntlig

◦ Stor kompetens i användning av programvara som används i översättningsprocessen

◦ Skickliga informationssökare och problemlösare

◦ Villighet att efterleva våra kärnvärden


 


Långsiktiga relationer

Vi kräver mycket av våra översättare, men erbjuder också mycket stöd. Vårt produktionsteam strävar efter att bygga långsiktiga relationer med översättare för att säkerställa att vi producerar högkvalitativt arbete.

Goda betalningsvillkor

Vi är beroende av den talang, erfarenhet och professionalism som våra lingvister besitter, så vi erbjuder goda betalningsvillkor. Vi jämför noggrant med våra konkurrenters priser för att se till att vi attraherar de allra bästa språkexperterna.

Senaste artiklar om översättare


Till minne: Göran Malmqvist

I det som skrivits efter hans frånfälle har framgått med vilken ofattbar kapacitet han var sinolog, professor, p...

Olga Tokarczuks översättare samlas i Stockholm

Det är lite speciellt att Olga har ett så starkt förhållande till sina översättare. Hon lyfter alltid fram de...

Författarförbundet: De nya affärsmodellerna urholkar upphovsrätten

Men, och det är viktigt att veta, vi företräder över 3 000 författare och översättare. Deras berättelser oc...

Jag vill att man ska sugas in i boken”

Augustnomineringen blev en rejäl överraskning för översättaren och författaren Daniel Gustafsson som inte ens...Vanliga frågor
 • Använder ni er av frilansöversättare?
  Ja, vi har ett nätverk av omsorgsfullt utvalda och testade frilansexperter, som alla har minst tre års erfarenhet och producerar översättningar av högsta möjliga kvalitet för Textservice räkning.

 • Hur rekryterar ni era översättare?
  Expertkunnandet och erfarenheten hos våra översättare är av fundamental betydelse. Vi har en mycket omfattande rekryteringsprocedur, och anlitar endast översättare som kan styrka sin erfarenhet inom särskilda specialområden. De flesta är bosatta i sitt ursprungsland, vilket är särskilt viktigt när det gäller kulturellt känsliga texter och översättning av webbsidor, där användning av aktuellt språk är av stor betydelse.

 • Är det nödvändigt för mig att kommunicera med era översättare? Kan jag kontakta dem direkt?
  Nej, det är inte nödvändigt att kommunicera direkt med översättarna. För att garantera bättre kommunikation använder vi oss av projektledare. Projektledaren kommer att fungera som kontaktpunkt mellan dig och översättaren.

 • Kan jag få se översättarens CV?
  Textservice översättningsbyrå kan tillhandahålla individuella CV:n från våra översättare, dock kan vi på grund av stränga sekretessavtal inte vidarebefordra någon personlig information, som exempelvis kontaktuppgifter.

 • Hur kan jag vara säker på att era översättare följer mina instruktioner?
  Beroende på vilken servicenivå som tillämpas, kommer Textservice att be om en detaljerad genomgång från er sida för att säkerställa att översättaren förstår era krav. Översättaren bekräftar mottagande av projektinformationen och klargör eventuella frågor med projektledaren innan översättningen påbörjas. Projektledaren överser processen oavbrutet och fungerar som en kontaktpunkt mellan dig och översättaren. Som ett mellansteg kan det översatta dokumentet skickas till dig för kontroll innan det skickas till korrekturläsaren och eventuella problem kommer då att granskas och åtgärdas innan korrekturläsningsproceduren påbörjas.