Kärnvärden

Definierar vilka vi är, hur vi arbetar och vad vi står för

Arbetet CE utför dagligen grundas på ett antal fastställda principer som leder vårt sätt att tänka och handla. De representerar vår högt ställda aspiration för hur vi alltid ska behandla kolleger, kunder och samarbetspartners. De har format vår företagsetik sedan starten och är lika viktiga idag.
När ni samarbetar med CE kan ni vara säkra på att alltid bli behandlade med högsta respekt, integritet och god vilja.

Du kanske har sett våra kärnvärden och undrar vad de står för?

 

Egentligen är det ganska enkelt – om vi mår bra och trivs på arbetsplatsen så blir vi bättre på att ta hand om dig som kund. Våra kärnvärden sätter sin prägel på allt vi gör.

 

För oss är det viktigt att alla vi som jobbar på CE förstår vad kärnvärdena betyder i vår egen vardag, både för att CE ska bli ännu starkare och för att göra det egna arbetet ännu mer utvecklande.

Integritet

Vi kan inte förvänta oss att andra respekterar oss utan integritet. Det är oumbärligt att vi utan undantag uppför oss etiskt och ärligt och alltid strävar efter att göra rätt val, oavsett hur svårt det kan vara i vissa situationer.

Kvalitet

Vi levererar alltid tjänster och lösningar av högsta möjliga kvalitet och är stolta över att alltid göra vårt bästa - gång efter gång. Kvaliteten i vårt arbete gör att vi behåller våra kunders förtroende.

Service

När det gäller service, förväntar sig våra kunder att vi är proaktiva och lösningsinriktade. Vårt övergripande mål är att försöka överraska uppdragsgivarna positivt varje dag - och vi nöjer oss inte med mindre.

Agerande

Vi tror på att ge varje person i företaget möjlighet att fatta beslut som kan påverka hela organisationen. Detta innebär att våra medarbetare kommer att sträva efter kontinuerlig förnyelse och vara ytterst ansvariga, på samma sätt som om de äger företaget.

Tids-medvetenhet

Vi försöker alltid att arbeta snabbt, både när det gäller svarstiden för våra kunder och i samarbetet med kollegor. Vi fastställer kortsiktiga och långsiktiga tidsramar och målsättningar för att kunna uppnå mer.

Respekt

Respekt måste ges innan det kan fås och det är mycket smittande. Vi strävar efter att alltid behandla alla som vi har att göra med - från våra kunder och medarbetare till våra chefer och affärspartners - med högsta möjliga respekt.

Lagarbete

Vi tar ett personligt ansvar för våra arbetskamraters välbefinnande. Vi hjälper varandra genom att komma med råd och återkoppling. Vi arbetar tillsammans som ett team för att uppnå resultat och strävar alltid efter att göra vårt bästa.

Mångfald

Konstruktiva framsteg och resultat handlar om att omfatta nya idéer och olika perspektiv. På CE ser vi stor mångfald när det gäller bakgrund, tankesätt och handlingssätt som ett tecken på styrka. Det åligger alla i företaget att uppmuntra det.

Ekonomiskt ansvar

Vi behöver alla använda vårt förnuft, affärskunnande och ekonomiska ansvar för att göra mer med mindre och behandla företagets resurser som om de vore våra egna. Ett företag kan inte fungera bra såvida inte alla medarbetare på alla nivåer tar förnuftiga ekonomiska beslut.

Resultat

Vi fokuserar på att hitta lösningar och uppnå resultat snarare än att hitta ursäkter eller skylla på andra. Vi tar personligt ansvar för de resultat vi uppnår. När vi når våra mål berömmer vi och belönar det.
error: Innehållet är skyddat!