Uppvisa största möjliga integritet

Vi anser att det inte finns mycket som är viktigare inom affärsverksamhet och i livet än integritet. Vi kan inte förvänta oss att andra respekterar oss utan det. Det är oumbärligt att vi utan undantag uppför oss etiskt och ärligt och alltid strävar efter att göra rätt val, oavsett hur svårt det kan vara i vissa situationer.

Leverera högsta möjliga kvalitet

Vi levererar alltid tjänster och lösningar av högsta möjliga kvalitet och är stolta över att alltid göra vårt bästa – gång efter gång. När våra kunder är beroende av kvalitativ mediaservice lägger de sin verksamhet i våra händer. Vi förstår att förtroende är både oskattbart och förgängligt men förlitar oss på kvaliteten i vårt arbete för att förtjäna och behålla detta förtroende.

Tillhandahålla oöverträffad service

När det gäller service, förväntar sig våra kunder att vi fungerar som konsulter, är proaktiva och lösningsinriktade. Vi kommer konsekvent att överträffa våra kunders förväntningar genom att inte lova saker vi inte kan hålla och leverera med högre kvalitet än vad som förväntas. Vårt övergripande mål är att försöka överraska uppdragsgivarna positivt varje dag – och vi nöjer oss inte med mindre.

Agera som om du äger företaget

Vi tror på att ge varje person i företaget möjlighet att fatta beslut som kan påverka hela organisationen. Detta innebär att våra medarbetare kommer att sträva efter kontinuerlig förnyelse och vara ytterst ansvariga, på samma sätt som om de äger företaget. Vi uppmuntrar till en positiv, energifylld och rolig arbetsmiljö. Vi är mycket stolta över vårt varumärke och marknadsför och skyddar vårt goda rykte i största möjliga mån.

Tidsmedvetet arbete

Vi försöker alltid att arbeta snabbt, både när det gäller svarstiden för våra kunder och i samarbetet med kollegor. Vi fastställer kortsiktiga och långsiktiga tidsramar och målsättningar för att kunna uppnå mer. Vi är kortfattade och går rakt på sak i våra relationer. På våra möten har vi oftast inte långdragna diskussioner utan de handlar om att fatta snabba och korrekta beslut.

Behandla alla med respekt

Respekt måste ges innan det kan fås och det är mycket smittande. Vi strävar efter att alltid behandla alla som vi har att göra med – från våra kunder och medarbetare till våra chefer och affärspartners – med högsta möjliga respekt.

Arbeta som ett sammansvetsat team

Genom att främja individuellt tänkande och likriktade åtgärder, kan vårt företag och dess individer uppnå stora saker. Vi tar ett personligt ansvar för våra arbetskamraters framgångar och välbefinnande. Vi hjälper varandra genom att komma med råd och återkoppling. Vi arbetar tillsammans som ett team för att uppnå våra resultat och sträva efter att vara bäst på det vi gör.

Uppmuntra mångfald

Konstruktiva framsteg och resultat handlar om att omfatta nya idéer och olika perspektiv. På Textservice Översättningsbyrå ser vi stor mångfald när det gäller bakgrund, tankesätt och handlingssätt som ett tecken på styrka. Det åligger alla i företaget att uppmuntra det.

Ta ekonomiskt ansvar

Vi behöver alla använda vårt förnuft, affärskunnande och ekonomiska ansvar för att göra mer med mindre och behandla företagets resurser som om de vore våra egna. Ett företag kan inte fungera bra såvida inte alla medarbetare på alla nivåer tar förnuftiga ekonomiska beslut. Som ett resultat kommer företaget att utvecklas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt vilket gynnar både personalen och kunderna.

Uppnå resultat

Vi fokuserar på att hitta lösningar och uppnå resultat snarare än att hitta ursäkter eller skylla på andra. Vi tar personligt ansvar för våra egna handlingar och resultat. Vi värdesätter resultat framför formaliteter. Vi har en ”det går”-attityd och strävar efter att få jobbet gjort – på ett bra sätt. Vi uppnår resultat och berömmer och belönar det.