ഹോം

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്

പരിഭാഷ

ഉപഭോക്താക്കള്‍

ബന്ധപ്പെടുക

 

എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും ഉള്ള പരിഭാഷ നടത്തുന്നത് വിദഗ്ധരായ പരിഭാഷകര്‍

 

സൌജന്യ ക്വട്ടേഷന്‍

പേര്

ഈ-മെയില്‍

ടെലിഫോണ്‍

ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡലിവറി തീയതി

സ്രോതസ് ഭാഷ

ലക്ഷ്യ ഭാഷ

ഫയല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക 1

ഫയല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക 2

സന്ദേശം

 

10 %

കിഴിവ് - പുതിയ കക്ഷികള്‍ക്ക്

 

15

വര്‍ഷത്തെ പാരമ്പര്യം

 

71

ഭാഷകള്‍

 

100 %

ഉം ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി ഉറപ്പ്

 

433

മേഖലകളിലുള്ള വിഷയങ്ങള്‍

 

1 448

വിദഗ്ധരായ പരിഭാഷകര്‍

 

3 591

ഉപഭോക്താക്കള്‍ - ലോകമെമ്പാടുമായി

 

6 949

പ്രൊജക്ടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി

 

11 460 900

വാക്കുകള്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി

 

1

ട്രാന്‍സ്ലേഷന്‍ ഏജന്‍സി

 

ഞങ്ങളുടെ നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങള്‍

 

 

 

 


അത് 1-2-3 പോലെ ലളിതമാണ്!

വലതു വശത്തുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ചു തരിക

നിരക്കും ഡലിവറി തീയതിയും ഉള്ള ഒരു സൌജന്യ ക്വട്ടേഷന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും

ഞങ്ങള്‍ കര്‍ത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും സമയത്തിന് ഡലിവറി നടത്തുകയും ചെയ്യും

CE

FREJGATAN 13

114 79

STOCKHOLM

സ്വീഡന്‍

INFO@CE.SE

www.textservice.se