Lingala

Boyei malamu na CE Suède

Tosalisaka ba client ya mokili mobimba na kotalela misala ya mombongo na Suède. Bapesi-toli na biso bazwaka tango ya koyeba kompani na bino, ba teknologie na bino pe mikano na bino. Ba solution oyo tozopesa bino eyokanaka tango nyonso na baposa na bino.
Suède eza mokili ebonga penza pe eza na mbongo mingi oyo eza na mabaku mingi penza – esika ebongi makasi po na koyebana na mokili mobimba pe kozwa ba marché ya sika. Sangana na biso. Toza prêt po na kokamba bino tii na suka.

1 Kala mingi te Forbes elobaki ete Suède eza mokili ebongi penza koleka mikili nyonso po na kosala ba affaire – mabele kitoko po na ba investisseur

2 Suède eza na PIB na moto mokomoko ya 56 956 $ pe nivo ya bomoi eleki malamu na mokili mobimba

3 Ekonomi digital eleki kitoko na Eropa mobimba pe ebongiseli oyo elekisaka mbongo noki penza

4 Indice ya compétitivité ya mokili mobimba elobaki ete Suède eza ekonomi eleki makasi na mokili mobimba

5 Suède eza mboka ya Eropa oyo eza na makanisi mingi ya sika, oyo eza na ba brevet mingi na moto mokomoko

6 Suède ebongi penza koleka mikili nyonso mosusu po na kokokisa mikano ya ONU ya Kobongisa Makambo na Ndenge oyo Ekoumela

KOLUKA TOLI

KOYEKOLA MARCHÉ

BOLUKILUKI

BIRO NA BISO

MOSALA YA KOBONGOLA

0
BAMBULA NA MOSALA OYO
0
BANINGA YA MOSALA OYO BAYEBI MOSALA MALAMU
0
BA CLIENT YA MALAMU PENZA
0 %
OKOSEPELA NA
Ba Solution oyo Ebongi na Moto Mokomoko
Ba client bazalaka ndenge moke te - Misala nyonso ezalaka ndenge moko te - Yango wana tosalaka tango nyonso makasi po na kopesa ba solution ebongi na moto mokomoko, oyo ebongisami po eyokana na baposa pe mikano na yo
Boyebi ya Mboka
Boyokani na biso ya makasi na bibongiseli, misala pe bakompani ya guvernema ya Suède esalisaka biso na kobongisa makambo na yo na lombango pe na pete
Zwa Matomba na Mayele na Biso
Pesa biso nzela tosalisa yo na kolonga - Mayele tozwa na sima ya bambula mingi ekosalisa yo mingi po olonga na Suède
Bikateli pe mayele
Miango pe misala na biso nyonso eza na banzela ya polele po na koyeba kotalela impact oyo eza na yango na kompani na bino pe na mikano na bino ya marketing
Mosala ya Malamu Koleka
Ba résultat na biso eza na boyokani makasi na qualité ya misala na biso, pe sukasuka na kolonga na bino - Toza awa po na kosalisa bino na bitape nyonso tii na suka

Basango ya sika penza

Loading RSS Feed
Totalela misala okoki kosala!

Solola na biso po na koyeba makambo mingi

error: Innehållet är skyddat!