Lao

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ CE ສະວີເດັນ

ພວກເຮົາຊ່ວຍລູກຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າໃຈພູມມິທັດທາງທຸລະກິດໃນສະວີເດັນ. ທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາໃຊ້ເວລາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບໍລິສັດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ນະວັດຕະກຳທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ຈະປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານສະເໝີ.
ສະວີເດັນແມ່ນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ຜົນກຳໄລທາງທຸລະກິດສູງທີ່ມອບໂອກາດແບບບໍ່ສິ້ນສຸດ – ເປັນປະເທດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ສຳຫຼວດຕະຫຼາດໃໝ່ໆ.
ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາພ້ອມສະເໝີທີ່ຈະນຳທາງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທ່ານຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ.

1 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວາລະສານຟອບສ໌ (Forbes) ໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະວີເດັນເປັນປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບການເຮັດທຸລະກິດ – ເປັນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບນັກລົງທຶນ

2 ສະວີເດັນມີ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຕາມລາຄາຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ $56,956 ແລະ ມີມາດຕະຖານການຄອງຊີບສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

3 ມີເສດຖະກິດດິຈິຕອນທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ ແລະ ເປັນສັງຄົມໄຮ້ເງິນສຸດທີ່ພັດທະນາໃນລະດັບສູງສຸດຂອງພາກພື້ນ

4 ອັນສະນີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ສະວີເດັນເປັນເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນໂລກ

5 ສະວີເດັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າເປັນປະເທດໃນສະພາບເອີຣົບທີ່ມີນະວັດຕະກຳສູງສຸດ ເຊິ່ງມີຈຳນວນການຈົດສິດທິບັດຕໍ່ຫົວຄົນສູງສຸດ

6 ສະວີເດັນມີສະຖານະທີ່ດີກວ່າປະເທດອື່ນໃນໂລກໃນການຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ

ການສຶກສາວິໄຈ

ສຳນັກງານສະເໝືອນຈິງ

ການແປພາສາ

0
ປີໃນທຸລະກິດນີ້
0
ຜູ້ຮ່ວມງານມືອາຊີບ
0
ລູກຄ້າທີ່ຢ້ຽມຍອດ
0 %
ຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ
ນະວັດຕະກຳທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ
ລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍແຕກຕ່າງກັນ - ແຕ່ລະໂຄງການກໍແຕກຕ່າງກັນ - ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງພະຍາຍາມໃຫ້ນະວັດຕະກຳທີ່ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ, ທີ່ອອກມາແບບເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງທ່ານ
ຄວາມຮູ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບໜ່ວຍງານລັດຖະບານ, ສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດໃນສະວີເດັນຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ
ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ
ໃຫ້ພວກເຮົາມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດ - ຄວາມຮູ້ເຊີງເລິກທີ່ພວກເຮົາເກັບໂຮມມາຫຼາຍປີເປັນກະແຈນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານໃນສະວີເດັນ
ການວັດຜົນ ແລະ ຄວາມຮູ້ເຊີງເລິກ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ການດຳເນີນງານທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ມີແນວທາງທີ່ຈະແຈ້ງໃນການວັດຜົນກະທົບທີ່ພວກມັນມີຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດຂອງທານ
ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ
ຜົນຮັບຂອງພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ ແລະ ກັບຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານໃນທ້າຍທີ່ສຸດ - ພວກເຮົາພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນທຸກຂັ້ນຕອນເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

Loading RSS Feed
ມາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ກັນເທາະ!

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ເພື່ອຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

error: Innehållet är skyddat!