Man opt

Tradiktè nan lang matènèl ki kalifye

Pou yon bon ajans tradiksyon, kle siksè a se kalite tradiksyon ou yo. Tradiktè nou yo se toujou ekspè lang pwofesyonèl kalifye, ki pale lang lan sib la natif natal. Yo chwazi yo sou baz epsperyans ak ekspètiz yo nan divès domèn espesyalize. Pwosesis seleksyon nou an egzije ke sèvis n ap ba ou yo reponn a egzijans ou. Nou wè konfidansyalite ak sekirite kòm yon gwo responsablite. Tout tradiksyon yo ap rete konfidansyèl.

Tjej opt

Kèk nan kliyan yo nou te travay ak yo pndan ane pase yo

Microsoft • Atlas Copco • Metro Nordic • Fuji Autotech • Alstom • Geo Group • Nextron • Bioptech • AON Hewitt • Odd Molly • Skanska • Miele • Aerotec • Symantec • Skånemejerier • Loquax • Veritas • Aerfast • Eriksen • Quicksilver • Verbatim • Meca-Trade • Pharma-EU • Jilsén System • Profile Media • Omnia Läkemedel • Talk Finance • Unicon Products • Rica Hotels


 

10%

pou nouvo kliyan


100%

konfyans ak konfidansyalite


100%

satisfaksyon kliyan an garanti a 100%


100%

ajans tradiksyon 

Objektif nou se pou nou se asosye tradiksyon ou

StjärnorOpt
Konpayi ki t ap vin Textservice te fonde nan lane 1999 nan objektif pou li ofri sèvis tradiksyon rapid, fyab, epi fasil pou jwenn. Deviz ajans tradiksyon nou an se founi bon kalite tradiksyon nan yon ti tan tou kout. Nou konnen kijan tan enpòan pou biznis yo, yon reta de kèk minit sèlman ka lakòz grav konsekans. Se poutèt sa Textservice angaje lpou li bay tradiksyton yo a tan epi nan pri ki rezonab.

logogrönoptAvèk Textservice kòm asosye tradiksyon ou, ou pa bezwen enkyete w pou lè livrezon, kalite travay yo oswa pèman. Nou ofri anpil endistri tradiksyon siperyè, san nou pa montre yo biwokrasi, mande papye, fè yo pèdi tan ni nou pa mande yo chè.

logorödoptN ap fè efò pou nou ofri bon travay, epi adapte chak pwojè ak egzijans chak kliyan. Pasyon nou pou lang ak kalite, mete ak sèvis kliyantèl san parèy nou a, fè nou se meyè chwa pou tout sèvis tradiksyon ou gen bezwen.

logoblåoptLè w chwazi nou, ou mèt asire w ke w ap resevwa tradiksyon kòrèk, k ap delivre anvan ekspirasyon delè ou a epi ki pa p depase bidjè nou te negosye a. Nou garanti w ke w ap satisfè a 100% pou chak pwojè ou konfye nou.


 

Li senp tankou 1-2-3!

1RANPLI FÒMILÈ ADWAT LA EPI VOYE L POU NOU

2WAP RESEVWA YON DEVI AK PRI EPI DAT LIVREZON

3N AP REYALIZE TRAVAY LA EPI N AP REMÈT OU A LÈ

Kontak

Textservice
Tradiksyon Ajans

Frejgatan 13
114 79  Stockholm
Lasyèd

+46 8 55 11 07 00

info@textservice.se

Devi gratis