મુખપૃષ્ઠ

અમારા વિશે

ભાષાંતર

ગ્રાહકો

સંપર્ક

 

તમામ ભાષાઓમાં ભાષાંતર - વ્યવસાયી ભાષાંતરકારો દ્વારા

 

વિના મૂલ્યે ક્વોટેશન

નામ

ઇમેલ

ટેલિફોન

વિનંતી કરેલી ડિલિવરીની તા

સ્ત્રોત ભાષા (જેમાંથી ભાષાંતર કરવાનું છે)

લક્ષ્યાંકિત ભાષા (જેમાં ભાષાંતર કરવાનું છે)

ફાઇલનું બિડાણ કરો 1

ફાઇલનું બિડાણ કરો 2

સંદેશો

 

10 %

ની છૂટ - નવા ગ્રાહક માટે

 

15

આ ક્ષેત્રમાં 15 વર્ષથી કાર્યરત

 

71

ભાષાઓમાં કાર્યરત

 

100 %

ગ્રાહકને 100% સંતોષ થવાની બાંહેધરી

 

433

વિષય ક્ષેત્રો

 

1 448

વ્યવસાયી ભાષાંતરકારો

 

3 591

દુનિયાભરમાં 3591 ગ્રાહકો

 

6 949

આજ સુધીમાં 6949 પ્રોજેક્ટ્સ પૂરા કર્યા

 

11 460 900

શબ્દોનું ભાષાંતર કર્યું

 

1

ટ્રાન્સલેશન એજન્સી

 

અમારા ચાર મૂળભૂત સિદ્ધાંતો

 

 

 

 


આ 1-2-3 જેવું સરળ છે!

જમણી બાજુનું ફોર્મ ભરીને અમને મોકલી આપો

તમે કિંમત અને ડિલિવરીની તારીખ જણાવતું ક્વોટેશન વિના મૂલ્યે મેળવશો

અમે તમારું કામ સમયસર કરીને તમને મોકલીશું

CE

FREJGATAN 13

114 79

STOCKHOLM

સ્વીડન

INFO@CE.SE

www.textservice.se