Azerbadjanska ska läras ut i Kina

För första gången ska azerbajdzjanska läras ut i Kina, på Beijing University of Foreign Languages, där det undervisas i 76 utländska språk. Efter ett beslut från det kinesiska utbildningsministeriet, ska universitet utbilda specialister i det azerbajdzjanska språket.

”Genom att utbilda och träna specialister på det azerbajdzjanska språket bäddar vi för en fördjupning av relationen mellan de olika länderna”, konstaterade rektorn vid ett evenemang som hölls just för att uppmärksamma denna nyhet. ”Det här kommer göra det lättare att få en bättre inblick i den azerbajdzjanska kulturen, ett av de antika länderna”, menade han.

Vid Chargé d’affaires på den azerbajdzjanska ambassaden i Kina, berättar Martin Mirza att den ömsesidiga relationen mellan länderna nått en ny nivå sedan presidenten besökte Kina 2015.

Läraren i azerbajdzjanska vid Beijing University talade Agshin Aliyev om antika band mellan Azerbajdzjan och Kina och noterade att 22 studenter redan valt azerbajdzjanska som sitt andra språk. Enligt honom ska studenter kunna läsa azerbajdzjanska från och med perioden 2020-2021. Fram till dess ska även en lämplig teknik- och kunskapsbas skapas. Kunskapsbasen ska innehålla textböcker, ordböcker, metodiska hjälpmedel och handböcker.

välkommen till

textservice översättningsbyrå

 
vi översätter till och från azerbajdzjanska + 70 språk
Om oss
Vi erbjuder professionella språktjänster åt kunder i hela Sverige. Vårt mål är att tillhandahålla en heltäckande lösning inom översättning och språk.
Våra översättare
Vi använder oss uteslutande av utvalda professionella språkexperter med målspråket som modersmål. Samtliga har expertkunskap inom sina respektive ämnesområden.
Vad kostar det?
Fyll i vårt offertformulär, så kommer en av våra projektledare att kontakta dig med en detaljerad offert. Du kan även kontakta oss på info@textservice.se.
0
error: Innehållet är skyddat